Uncategorized

Przemoc

Nie ulega wątpliwości, że przemoc psychiczna to poważny problem, który dotyczy zarówno dzieci, jak też osób dorosłych. Warto więc dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat, zgłębiając w głównej mierze przyczyny, skutki, jak też sposoby zapobiegania agresywnym zachowaniom.
Przeciwdziałanie przemocy – co powinno się mieć świadomość tego?
Nie ulega wątpliwości, że z pewnością jednym z zasadniczych narzędzi do walki z przemocą jest edukacja społeczna, dzięki czemu rodzice, jak także dzieci czy nauczyciele mają okazję zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej przemocy.

Należy pamiętać o tym, że kampanie społeczne takie jak stop przemocy, wiążą się z licznymi korzyściami, głównie z podniesieniem poziomu wiedzy na dany temat (polecam: przemoc psychiczna wobec dziecka). Dzięki takim kampaniom społecznym mamy okazję dowiedzieć się, jak objawia się przemoc domowa, jak zachowują się agresywne osoby, jak też jakie są symptomy ofiar, a więc jesteśmy w stanie reagować i udzielać pomocy, jeżeli zachodzi taka konieczność. Warto zdawać sobie sprawę też o tym, że w sieci znajdziemy organizacje społeczne oraz fundacje, które udzielają wsparcia przykładowo ofiarom przemocy domowej. Szczególnym zagadnieniem w tym temacie jest przemoc psychiczna wobec dziecka, która jak wykazują badania, wiąże się z traumą. Powikłania nieraz są bardzo poważne i dotyczą też dorosłego życia, dlatego tak ważne jest, ażeby nie stać obojętnie z boku, tylko reagować w przypadku, jeśli jesteśmy świadkami albo również podejrzewamy przemoc wobec dziecka stosowaną np w jego rodzinnym domu albo w szkole.

Sprawdź tutaj: przemoc psychiczna wobec dziecka.